Progres

Projekty

Szkolenie: Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych obejmuje następujące zagadnienia:

• Analiza możliwości wykorzystania dostępnych funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw oraz administracji publicznej na inwestycje oraz projekty szkoleniowe

• Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych i szkoleniowych

• Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (warsztaty)

• Analiza finansowa projektu

• Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków UE, w tym rozliczanie wydatków

Szkolenie „Techniki sprzedaży i negocjacji” obejmuje następujące zagadnienia:

• Analiza możliwości wykorzystania dostępnych funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw oraz administracji publicznej na inwestycje oraz projekty szkoleniowe

• Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych i szkoleniowych

• Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (warsztaty)

• Analiza finansowa projektu

• Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków UE, w tym rozliczanie wydatków

Szkolenie „Prawo zamówień publicznych” obejmuje następujące zagadnienia:

• Analiza możliwości wykorzystania dostępnych funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw oraz administracji publicznej na inwestycje oraz projekty szkoleniowe

• Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych i szkoleniowych

• Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (warsztaty)

• Analiza finansowa projektu

• Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków UE, w tym rozliczanie wydatków

Szkolenia

Osiągnij
wyższy
level.

Więcej

Kontakt

Masz
pytania?
Skontaktuj
się z nami

Więcej

Referencje naszych klientów